Inleiding

Wat gebeurt er op deze site?

Deze website is gebouwd rond een korte vragenlijst die het persoonlijkheidsprofiel van de invuller peilt. Dit beeld reflecteert de indeling volgens Myers-Briggs' Type Indicators (MBTI).

Wat is een persoonlijkheidsprofiel?

Een persoonlijkheidsprofiel is een beknopte weergave van iemands gedragsstructuur. Een dergelijke weergave hangt altijd samen met de methode van meten. In de test op deze site wordt uitgegaan van dimensies zoals die door ene Myers-Briggs zijn benoemd in aanvulling op werk van Jung op dit gebied. MBTI, de naam van deze methode, meet scores van mensen op een viertal dimensies, waarvan de laatste drie vanwege hun klassificerende potentieel hoofddimensies zijn;

Extravert en Introvert. Hiermee wordt de gerichtheid van iemand aangegeven. In hoeverre is iemand naar buiten dan wel naar binnen gekeerd in zijn localiseren en aanboren van informatiebronnen?
Sensing en iNtuïtion. Hiermee wordt de perceptie van iemand aangegeven. Wat 'ziet' iemand wanneer hij informatie waarneemt; feiten of verbanden?
Feeling en Thinking. Hiermee wordt de wijze van besluitvorming van iemand aangegeven. Komt iemand tot een besluit op basis van sentimenten of op basis van berekeningen?
Probing en Judging. Hiermee wordt de aanpak aangegeven waarmee iemand zijn werk uitvoert. Probeert hij variaties uit of volgt hij liever structuren?

Combinatie van de scores op deze vier dimensies leidt tot een zestiental mogelijke resultaten. Dit zijn de hier zogenoemde 'persoonlijkheidsprofielen'. Hieronder kun je zien hoe zo'n profielbeschrijving er uit ziet;

Voorbeeld van resultaat

Wat heb ik aan de test?

Deze test reikt je een spiegel aan. Het helpt je jezelf te begrijpen, maar ook om je omgeving, je relaties en samenstelling van teams beter te begrijpen. Het idee m.b.t. teams: idealiter zijn alle acht polen van bovengenoemde vier dimensies in een team vertegenwoordigd en gelijkelijk over drie of meer leden verdeeld. Dit geldt met name voor ontwikkelteams. Het idee m.b.t. persoonlijke relaties: overlap op tenminste één van de hoofddimensies (dus m.u.v. introvert-extravert) zorgt voor de noodzakelijke stabiliteit in een relatie en verschil op tenmiste één dimensie brengt de noodzakelijke dynamiek in.
Deze test geeft geen uitsluitsel over wie je bent, je moet het resultaat zeker kritisch bekijken.
De methodiek biedt wel een universeel kader om gedrag te typeren; dit op zich is al een nadere kennismaking waard.
Op onze Links-pagina staan ook alternatieve persoonlijkheidstesten genoemd, voor eigen vergelijk.

In ieder geval: veel plezier met de site, en laat iets weten op onze contactpagina!

Met geheel gedeelde groet,

Aad en Svend

het partistotusteam

PS: we hebben het hosting contract aangepast, en vanaf nu staat deze site gehost onder www.klareau.be