De Test

Vragenlijst persoonlijkheidsprofiel:

1.)In jouw spreken en handelen ben jij, ook onder kennissen, meer:
onbevangen en vrijmoedigweloverwogen en bedachtzaam

2.)Jij kunt je gemakkelijk voor geschreven of gesproken theoretische beschouwingen interesseren en begrijpt die dan ook redelijk snel.
neeja

3.)Jij laat je meer beïnvloeden door een:
aandoenlijk relaasbehoorlijk bewijs

4.)Jij bewerkt liever zelf de vooruitgang dan dat je de voortgang in goede banen (bege)leidt.
janee

5.)(Ook) in kleiner verband wordt jij gemakkelijk als woordvoerder aangemerkt.
neeja

6.)De realiteit:
verhult verbandenspreekt voor zichzelf

7.)Het is belangrijker rechtvaardig dan genadig te zijn.
janee

8.)Als er een reeks dingen gedaan moet worden, door jou samen met anderen, ben jij beter in het:
regelen en/of faciliterenversimpelen en/of vermaken

9.)Jij treedt gemakkelijk op de voorgrond.
janee

10.)Jij interesseert je meer voor:
feiten en gebeurtenissenverklaringen en voorspellingen

11.)Jij bent meer rationeel en vasthoudend dan sentimenteel en flexibel.
neeja

12.)Jij geniet meer van:
onderhanden werkafgeronde activiteiten

13.)Jij ziet jezelf meer als een:
compagnon, medespelerinitiatiefnemer, starter

14.)Er komen vaak vernieuwende gedachten in je op.
janee

15.)Welke opmerking ervaar je meer als een (h)erkenning van jezelf:
'dat is een verstandelijk, spits persoon''dat is een invoelend, mild persoon'

16.)Jij bent meer een ontdekker/grensverlegger dan een organisator/verzorger.
neeja

17.)Van nature ben je meer:
frank en vrijstil en rustig

18.)Je bent meer opmerkzaam op:
(opvallende) details(verborgen) patronen

19.)Ook simpele zakelijke afspraken handel jij het liefst af:
met vertrouwen en een handdrukmet papier en een handtekening

20.)Ordenen en rangschikken ervaar jij meer als:
hinderlijk, noodzakelijkverdienstelijk, natuurlijk

21.)Op een feestje ga jij, uit jezelf, gemakkelijk gesprekken aan met:
weinigenvelen

22.)Jij wordt meer gekarakteriseerd door je realiteitszin dan door je verbeeldingskracht.
neeja

23.)Wat vind jij belangrijker bij een onenigheid:
scherpzinnige argumentatieharmonieuze relatie

24.)Jij bent geneigd jezelf te verplichten door te gaan totdat iets helemaal af is.
janee

25.)Ook in vertrouwde omgevingen ben jij meer gewend te luisteren en 'je oren open te houden', dan te spreken en ‘je mond open te doen’.
neeja

26.)Jij houdt je liever bezig met het:
actuele en praktischeconceptuele en modelmatige

27.)Als jij een besluit neemt doe jij dat vaker op basis van gevoelsmatige overtuiging dan op basis van berekenende logica.
janee

28.)Jij wordt meer herkend als:
nieuwsgierig, pionierendnormbewust, regulerend

29.)Je bent eerder ’naar binnen gekeerd’ dan gericht op het ‘uitwisselen van gedachten’.
janee

30.)Jij houdt meer van schrijvers die:
(enigszins) verbergen wat ze bedoelen te zeggen(glashelder) zeggen wat ze bedoelen

31.)'Gevoelens voor' vind jij belangrijker dan 'gedachten over' de wereld om je heen.
neeja

32.)Eindverantwoordelijkheid:
neem je gemakkelijk op jelaat je gerust aan anderen

33.)In de meeste situaties ben jij meer:
spontaan dan ingetogeningetogen dan spontaan

34.)Je richt je meer op het hier en nu dan op denkbeelden.
janee

35.)Het gaat je gemakkelijker af om:
zacht en vergevend te zijnferm en vastbesloten te zijn

36.)Vooraf klaarzetten en achteraf opruimen is voor jou een automatisme.
neeja