Links

MBTI site:

Veel van het materiaal rond MBTI komt eigenlijk van dezelfde bron, de formele MBTI-site.

Onafhankelijke MBTI sites:

Partistotus.org compleet, inzichtelijk, subliem in klassetyperingen en met Gratis Test, welkom!

Typelogic.com geeft vrij uitgebreide omschrijvingen over de zestien profielen en is een site die vaker wordt vermeld.

Humanmetrics.com is die andere site die goed scoort op google. Hier kun je ook een gratis test doen.

Psychologiemagazine.nl is een site met een heel scala aan tests. Deze is de beste...

Wikipedia omschrijving:

De omschrijving in Wikipedia is vrij kritisch/sceptisch. Naar onze mening is MBTI een goed instrument om stil te staan bij je eigen gedrag en dat van je omgeving, maar de wetenschappelijke/psylogische discussie zullen wij hier niet voeren.