MBTI

Welke profielen bestaan er?

Er bestaan, zoals in de Inleiding al werd aangegeven, een zestiental persoonlijkheidsprofielen. Elk van deze profielen kan worden aangeduid middels een code. Deze code bestaat uit een combinatie van a.) de score op de verschillende dimensies en b.) een bijbehorende typering. Resultaat hiervan zijn codes als: ‘ESFP Performer’ of ‘INFJ Counselor’.

Nu blijken er binnen deze groep van zestien persoonlijkheden een aantal overeenkomsten te zijn. Ze zijn te groeperen o.b.v. overeenkomstige preferenties en wel op twee niveaus; op mesoniveau (met overeenkomende scores op drie van de vier dimensies) en op macroniveau (met overeenkomende preferenties op twee van de vier dimensies). In onderstaand schema worden deze relaties schematisch weergegeven. Klikken op een term linkt door naar de achterliggende beschrijving van een groep of profiel.

NFP Plotters

Plotters zijn beeldend in spraak en denken. Deze 15 procent van de bevolking heeft een diep begrip van de hen omringende wereld. Ze zijn zich sterk bewust van goed en kwaad, hetzij in (eigen) verhalen of in de werkelijkheid om hen heen. Ze zijn creatief in hun contacten met mensen en de verpakking van hun boodschap. Ze lijken het met iedereen eens te kunnen zijn en kunnen aan veel dingen tegelijkertijd werken waarbij sommige projecten dan overigens tijden onafgerond blijven. Plotters zijn: Champions (ENFP) en Healers (INFP).

NFJ Planters

De Planters zijn erg betrokken op de groeipotenties van de mensen en dingen om hen heen. Deze 15 procent geeft zich helemaal ondanks eventueel onbegrip. Planters zijn: Teachers (ENFJ) en Counselors (INFJ).

MBTI® and MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR® are registered trademarks and MYERS-BRIGGS™ is a trademark of Consulting Psychologists Press, Inc., the publisher of the MBTI instrument.
partistotus.org is not affiliated with and is not a licensee of Consulting Psychologists Press, Inc