MBTI

Welke profielen bestaan er?

Er bestaan, zoals in de Inleiding al werd aangegeven, een zestiental persoonlijkheidsprofielen. Elk van deze profielen kan worden aangeduid middels een code. Deze code bestaat uit een combinatie van a.) de score op de verschillende dimensies en b.) een bijbehorende typering. Resultaat hiervan zijn codes als: ‘ESFP Performer’ of ‘INFJ Counselor’.

Nu blijken er binnen deze groep van zestien persoonlijkheden een aantal overeenkomsten te zijn. Ze zijn te groeperen o.b.v. overeenkomstige preferenties en wel op twee niveaus; op mesoniveau (met overeenkomende scores op drie van de vier dimensies) en op macroniveau (met overeenkomende preferenties op twee van de vier dimensies). In onderstaand schema worden deze relaties schematisch weergegeven. Klikken op een term linkt door naar de achterliggende beschrijving van een groep of profiel.

NTP Scheppers

Scheppers blinken uit in inventiviteit. Het is in deze groep dat de functionele ontwerpers gevonden worden. Dit zijn de mensen die van jongs af aan gegrepen zijn door wat er achter de techniek ligt. Naarmate zij opgroeien worden ze steeds minder geneigd anderen te vertellen wat te doen. Deze 7,5 procent is gespitst op systemen, hetzij technisch, hetzij intellectueel. Scheppers zijn: Inventors (ENTP) en Architects (INTP).

NTJ Schikkers

De Schikkers zijn gericht op het rangschikken en organiseren van hun omgeving. Variërend in hun ontwerpkwaliteiten waar het beleidsplanning betreft kunnen Schikkers volkomen toegewijd zijn aan het efficiënt en effectief verwezenlijken van hun plannen. Ze maken zo’n 7,5 procent van de bevolking uit. Schikkers zijn: Fieldmarshals (ENTJ) en Masterminds (INTJ).

MBTI® and MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR® are registered trademarks and MYERS-BRIGGS™ is a trademark of Consulting Psychologists Press, Inc., the publisher of the MBTI instrument.
partistotus.org is not affiliated with and is not a licensee of Consulting Psychologists Press, Inc