MBTI

Welke profielen bestaan er?

Er bestaan, zoals in de Inleiding al werd aangegeven, een zestiental persoonlijkheidsprofielen. Elk van deze profielen kan worden aangeduid middels een code. Deze code bestaat uit een combinatie van a.) de score op de verschillende dimensies en b.) een bijbehorende typering. Resultaat hiervan zijn codes als: ‘ESFP Performer’ of ‘INFJ Counselor’.

Nu blijken er binnen deze groep van zestien persoonlijkheden een aantal overeenkomsten te zijn. Ze zijn te groeperen o.b.v. overeenkomstige preferenties en wel op twee niveaus; op mesoniveau (met overeenkomende scores op drie van de vier dimensies) en op macroniveau (met overeenkomende preferenties op twee van de vier dimensies). In onderstaand schema worden deze relaties schematisch weergegeven. Klikken op een term linkt door naar de achterliggende beschrijving van een groep of profiel.

SFJ Helpers

Helpers nemen de verantwoordelijkheid voor het welbevinden de hen toevertrouwden op zich, hetzij direct, hetzij op de achtergrond. Ook het vlekkeloze verloop van sociale initiatieven is punt van hun aandacht. Het is goed dat zo’n 20 procent van de bevolking zorgzaam is. Helpers hebben een grote inzet in tijd en energie. Helpers zijn: Providers (ESFJ) en Protectors (ISFJ).

STJ Hoeders

Hoeders zijn betrokken op het naleven van afspraken en formaliteiten. Deze 20 procent van de samenleving leunt sterk op ervaringen en overtuigingen. Hoeders zijn: Supervisers (ESTJ) en Inspectors (ISTJ).

MBTI® and MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR® are registered trademarks and MYERS-BRIGGS™ is a trademark of Consulting Psychologists Press, Inc., the publisher of the MBTI instrument.
partistotus.org is not affiliated with and is not a licensee of Consulting Psychologists Press, Inc