MBTI

Welke profielen bestaan er?

Er bestaan, zoals in de Inleiding al werd aangegeven, een zestiental persoonlijkheidsprofielen. Elk van deze profielen kan worden aangeduid middels een code. Deze code bestaat uit een combinatie van a.) de score op de verschillende dimensies en b.) een bijbehorende typering. Resultaat hiervan zijn codes als: ‘ESFP Performer’ of ‘INFJ Counselor’.

Nu blijken er binnen deze groep van zestien persoonlijkheden een aantal overeenkomsten te zijn. Ze zijn te groeperen o.b.v. overeenkomstige preferenties en wel op twee niveaus; op mesoniveau (met overeenkomende scores op drie van de vier dimensies) en op macroniveau (met overeenkomende preferenties op twee van de vier dimensies). In onderstaand schema worden deze relaties schematisch weergegeven. Klikken op een term linkt door naar de achterliggende beschrijving van een groep of profiel.

SFP Vierders

Hoewel vierders zichzelf graag uiten zullen ze niet snel anderen vertellen wat ze moeten doen. Ze geven liever informatie dan orders. Ze laten anderen graag genieten van vrolijkheid en schoonheid. Deze 7,5 procent van de bevolking straalt warmte en vreugde af. Zonder de mogelijkheid anderen te plezieren voelen ze zich onbehagelijk. Ze weten altijd de nieuwigheden in hun omgeving op te merken. Door hun gevarieerdheid weten ze ook altijd schijnbaar moeiteloos noviteiten te presenteren. De Vierders zijn: Performers (ESFP) en Composers (ISFP). Het verschil zit in de mate van uitwaartse gerichtheid.

STP Vormers

Het kunstige gezelschap van de vormers zijn niet alleen concreet in spraak en toepasselijk in doen, zij zijn ook sturend in hun relaties. Ze deinzen er niet voor terug om ook vreemden de waarheid te zeggen en te overreden iets te doen, al verschilt hun geneigdheid met de mate van hun mensgerichtheid. Vormers zijn mensen van pulserende beweging. Deze 7,5 procent bewerkt de omgeving, mensen of dingen, met de grootste kundigheid en precisie. Dit zijn ook de mensen die fysieke sensatie en risico’s aangaan en opzoeken. In crisissituaties zijn ze op hun best. Hier waar hun natuurlijke neiging regels te negeren hen toelaat zich te focussen op de meest effectieve afhandeling van de nood voelen ze zich het best. De twee soorten vormers zijn de Promotors (ESTP) en de Operaters (ISTP).

MBTI® and MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR® are registered trademarks and MYERS-BRIGGS™ is a trademark of Consulting Psychologists Press, Inc., the publisher of the MBTI instrument.
partistotus.org is not affiliated with and is not a licensee of Consulting Psychologists Press, Inc